Nabídka revizních prací

Výchozí, pravidelné a mimořádné revize

  • elektroinstalace a zařzení
  • hromosvodů
  • strojů
  • spotřebičů a ručního nářadí dle ČSN 33 1600 ed.2